Zostaliśmy wyróżnieni w prestiżowym magazynie DIAMENTY FORBES 2021

CZYSTA ENERGIA – CZYSTY ZYSKDYNAMICZNY ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NIE JEST CHWILOWĄ MODĄ.JEST ODPOWIEDZIĄ NA GLOBALNY PROBLEM OCIEPLENIA KLIMATU. POTENCJAŁ INWESTYCYJNY FIRM,DZIĘKI KTÓRYM ZMNIEJSZAMY EMISJĘ CO2 DO ATMOSFERY, DOSTRZEGLI JUŻ INWESTORZY NA CAŁYM ŚWIECIE, A KOLEJNE DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ DODATKOWO PRZYSPIESZAJĄ TEN PROCES. CYTAT PARTNERA Rosnące koszty firm związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną…

Odnawialne źródła energii – dyrektywa EU

W programie strategicznym dotyczącym udział energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych “Europa 2020” jest przyjęte, iż do roku 2020 roku 20% całkowitego zużycia energii będzie pochodzić z odnawialnych źródeł. Do 2030 roku ten procent ma wzrosnąć do 27%. Liczby te dotyczą energii we wszystkich jej postaciach z trzech sektorów takich jak ogrzewanie i chłodzenie, energia elektryczna…

Montaż stacji transformatorowej na inwestycji w województwie podlaskim

Informujemy, że jesteśmy już w trakcie zaawansowanej budowy farmy fotowoltaicznej w województwie podlaskim. Obecnie zostały już zamontowane stoły pod panele PV oraz stacja transformatorowa. W dalszej części inwestycji zostanie założonych 3300 paneli polikrystalicznych o łącznej mocy 300 Wp.

Nowelizacja ustawy o OZE

W dniu 29.08.2019 weszła w życie ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która stanowi nową definicję dla prosumenta. Zgodnie z najnowszym zapisem nowelizacji do grona prosumentów dołączą małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają energię elektryczną na własny użytek. Nowelizacja ustawy zakłada także:  Przeprowadzanie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Modyfikuje “ustawę odległościową”, która…

Przebieg prac nad farmą fotowoltaiczną w województwie podlaskim

Z przyjemnością informujemy, że to już końcowy etap budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 2 MW w województwie podlaskim. Aktualnie procedowane są końcowe uzgodnienia z zakładem energetycznym przed połączeniem elektrowni. Każda elektrownia składa się z 3535 paneli polikrystalicznych oraz współpracuje z szesnastoma inwerterami o mocy 60 Kw.

Kolejne postępy w budowie farmy fotowoltaicznej w województwie podlaskim

Prace na farmie fotowoltaicznej w województwie podlaskim postępują zgodnie z harmonogramem! Na gruncie wybranym pod inwestycje pojawiła się już większość konstrukcji potrzebnej do podtrzymania paneli. Setki metalowych elementów tworzą mocną konstrukcję wsporczą, która udźwignie ponad pół tony ustawionych pod kątem 25 stopni paneli słonecznych i pozwoli na konwertowanie energii słonecznej w elektryczną.

Sejm znowelizował ustawę prądową. Stać Cię na nowe ceny prądu?

Wczoraj przegłosowana została nowelizacja ustawy, przyjętej w końcu zeszłego roku, która miała powstrzymać wzrost cen energii. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będący większością parlamentarzystów głosujący za nowelizacją, utrzymali ceny na poziomie zeszłorocznym, wyłączając te obowiązujące średnie i większe firmy i przedsiębiorstwa. 259 posłów głosowało za nowelizacją, w tym 226 posłów PiS, 18 posłów PSL-UED, 7 niezależnych,…

Budowa farmy fotowoltaicznej; migawki

Prace budowlane w jednym z aktualnie realizowanych projektów Grupy Assiduus tj. farmy fotowoltaicznej w województwie podlaskim, postępują. Pierwsze elementy konstrukcji zostały niedawno zainstalowane pod nadzorem naszych inspektorów. Pionowe słupy będące częścią całej konstrukcji  wsporczej, na których zostaną zamontowane panele solarne i inwertery, zostały wbite w ziemię na działce oddanej pod inwestycję i oczekują na dostawę…

T&T Proenergy, 4MAX Consulting, i Assiduus Energia podpisują umowę trójstronną o budowę farm PV

Podczas międzynarodowych targów odnawialnych źródeł energii greenPOWER została podpisana umowa trójstronna pomiędzy T&T Proenergy, 4MAX Consulting, oraz Assiduus Energia; porozumienie tworzące Konsorcjum zakłada realizację projektów farm fotowoltaicznych o łącznej wartości 100 MW. Nawiązanie strategicznej współpracy Stron jest pokłosiem wcześniej realizowanych wspólnych projektów przez T&T i Assiduus Energia, m.in. w zakresie budowy 3 farm fotowoltaicznych w…

Ministerstwo Energii ogłosiło nowe ceny energii OZE

Nowelizacja ustawy o OZE już za rogiem? Tak sugerują eksperci po przyjęciu przez resort energetyczny rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych. Ministerstwo Energii powinno teraz zdaniem specjalistów ustalić następnie podstawowe warunki aukcji zaplanowanych na rok 2019. Dziennik Ustaw odnotował wczoraj nowe rozporządzenie ministra energii, które zawiera ustalenia dotyczące cen referencyjnych energii pozyskanej z odnawialnych źródeł energii…