Wczoraj przegłosowana została nowelizacja ustawy, przyjętej w końcu zeszłego roku, która miała powstrzymać wzrost cen energii. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będący większością parlamentarzystów głosujący za nowelizacją, utrzymali ceny na poziomie zeszłorocznym, wyłączając te obowiązujące średnie i większe firmy i przedsiębiorstwa.

259 posłów głosowało za nowelizacją, w tym 226 posłów PiS, 18 posłów PSL-UED, 7 niezależnych, 4 posłów PO-KO, 2 Konfederacji, oraz 2 z WiS. Przeciwko głosowali głównie członkowie PO-KO (145), oraz 11 niezależnych, 3 z Kukiz 15, 3 posłów Teraz! i 2 Konfederacji. Wstrzymali się posłowie w liczbie 22., w tym parlamentarzyści z Kukiz 15 (18). Jeśli senatorowie nie zgłoszą zastrzeżeń i nowelizacja ustawy nie trafi z powrotem do Sejmu, to zostanie ona skierowana do podpisu przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Co oznacza uchwalona przez Sejm nowelizacja?

Jej zapisy w założeniu mają utrzymać do końca bieżącego roku ceny energii z 2018 r. dla wszystkich odbiorców z wyłączeniem przedsiębiorstw średnich i dużych, które od 1. lipca 2019 r. będą musiały ponosić wyższe koszta energii. Autorzy noweli zaznaczyli jednak, że możliwe jest uzyskanie dopłat w wysokości nie większej niż 200 tys. euro, które zostaną wypłacone w bieżącym roku podatkowym, oraz dwóch poprzedzających latach. Odbiorcy, których ominie utrzymanie zeszłorocznych cen prądu, będą mogli zminimalizować wzrost kosztów prowadzenia działalności dzięki prawu do korzystania z obniżonej stawki na akcyzę oraz niższej opłaty przejściowej. Firmy, które są szczególnie dużymi odbiorcami energii elektrycznej będą mogły skorzystać z ulg zabezpieczone przez Ministerstwo Przedsiębiorczości dzięki zaakceptowanej przez Komitet Stały Rady Ministrów ustawie. Zakłada ona, że pierwsze wypłaty ulg pojawią się w roku 2020 i zostanie na nie przeznaczone ok. 900 mln zł rocznie. By skorzystać z ulg niezbędne będzie złożenie odpowiedniego oświadczenia w terminie do 28 dni od momentu wejścia w życie nowelizacji, która zawiera również wzór takiego oświadczenia.

Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny

Nowelizacja ustawy prądowej zakłada, że spółki obrotu, którym narzucono obowiązek sprzedaży energii po cenach z 2018 r., będą miały możliwość domagać się zwrotu wynikającego z zakupu energii hurtowo po wyższych cenach.; zwroty zabezpieczy Fundusz Wypłaty Ceny Różnicy. Ustawa prądowa, którą w trybie przyspieszonym przeforsowano w zimie 2018 r., zakładała zmniejszenie akcyzy na energię elektryczną o 75% (z 20 na 5 zł), obniżenie o 95% opłaty przejściowej, którą doliczano do rachunków odbiorcy końcowego, zatrzymanie cen dla odbiorców końcowych na poziomie tych z 2018 r. Ustawa wprowadza również Funduszu Różnicy Cen, który będzie finansowany sprzedażą 55,8 mln praw do emocji dwutlenku węgla. FRC będzie udzielał rekompensat dla sprzedawców energii. Owa ustawa ma już jedną nowelizację, którą przyjęto na początku roku pod wpływem sugestii i wskazówek Komisji Europejskiej. Założeniem głównym ww. nowelizacji była rezygnacja z wyznaczenia ustawą poziomu taryfy dystrybucyjnej, która pierwotnie zakładała utrzymanie z 2019r. cen z 2018 r., co zasugerowała Bruksela, i przywrócenie decyzyjności w tej sprawie Urzędowi Regulacji Energetyki, czyli krajowemu regulatorowi rynku energetyki.