Elektrownia fotowoltaicznaInwestycjeOpłacalność farmy fotowoltaicznej 2021

Prawodawstwo unijne określa dla każdego państwa UE te same warunki w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Jeszcze do niedawna w obszarze energetyki odnawialnej najwięcej nadziei budziły elektrownie wiatrowe oraz produkcja energii oparta na biomasie. Zmiana polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego powołała, nie nowy z pewnością, ale przywrócony trend fotowoltaiki.

 

Założenia techniczne fotowoltaiki

Produkcja energii elektrycznej pozyskiwanej z farmy fotowoltaicznej w warunkach klimatycznych naszego kraju obarczona jest wysoką zmiennością. Wpływa na to bieżące dla regionu promieniowanie słoneczne, ilość dni słonecznych i czas operowania słońca oraz wahania efektywności zależnej od temperatury ogniw systemu fotowoltaicznego. W ocenie efektywności samego systemu trzeba również wziąć pod uwagę straty wynikające z konwersji prądu stałego na prąd zmienny, zachodzące w inwerterach. Należy również założyć, że przykładowa, średniej wielkości instalacja fotowoltaiczna z pełną mocą funkcjonuję przez 118 godzin w roku, w trakcie pozostałych godzin produkcja energii znacząco spada, przy czym, przez prawie połowę roku ustaje całkowicie.

 

Co wpływa na opłacalność fotowoltaiki?

W internecie można znaleźć tysiące opinii na temat opłacalności systemów fotowoltaicznych. Najczęstszym miernikiem opłacalności jest stopa zwrotu inwestycji liczona w latach. Ulegając presji szybkiego zysku czy przynajmniej zwrotu okres 8-13 lat do osiągnięcia opłacalności inwestycji wydaje się nierzeczywiście odległy. Tymczasem przedział czasu kilku czy kilkunastoletni w życiu nieruchomości jest tak naprawdę znikomy, dlatego należy spojrzeć na tę inwestycję zupełnie inaczej. Czynnikami, które mają największy wpływ na naszą ocenę opłacalności są:

  • koszty instalacji podawane wskaźnikiem pln/1kW, trudno tu ukryć, że właśnie w tym punkcie istnieje największy margines stanowiący o opłacalności przedsięwzięcia, i tutaj też odnajdujemy największe pole do zagospodarowania przez państwo jako ustawodawcę i państwo jako regulatora cech inwestycji,
  • cechy czysto techniczne dachu pokrywającego dany obiekt, tj.: rodzaj dachówki, położenie skrzydeł dach względem kierunków świata, ilość cienia pokrywającego panele fotowoltaiczne, system fotowoltaiczny można również montować bezpośrednio na ziemi, pod warunkiem właściwej wielkości powierzchni,
  • dzienne zużycie energii, im więcej jej potrzeba tym inwestycja bardziej się opłaca,
  • sprawność systemu fotowoltaicznego i wydajność paneli, 1kWp powinien produkować ok. 1000 kWh w okresie roku,
  • warunki techniczne systemu oraz cechy instalacji wykonywanej przez zatrudnianego instalatora, każdy znawca tematu będzie tu zalecał zakup systemu ze sprawdzonego źródła oraz zatrudnienie firmy doświadczonej i z historią realizacji do montażu systemu,
  • determinacja inwestora i jego zaangażowanie w ideę pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, odpowiedzialne podejście do tematu bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska eliminujące w miarę możliwości inwazyjne systemy pozyskiwania energii.