4 Max ConsultingNagrodyWywiadDiamenty Forbes 4MAX CONSULTING
Diamenty Forbes

CZYSTA ENERGIA – CZYSTY ZYSK

DYNAMICZNY ROZWÓJ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NIE JEST CHWILOWĄ MODĄ.JEST ODPOWIEDZIĄ NA GLOBALNY PROBLEM OCIEPLENIA KLIMATU. POTENCJAŁ INWESTYCYJNY FIRM,DZIĘKI KTÓRYM ZMNIEJSZAMY EMISJĘ CO2 DO ATMOSFERY, DOSTRZEGLI JUŻ INWESTORZY NA CAŁYM ŚWIECIE, A KOLEJNE DYREKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ DODATKOWO PRZYSPIESZAJĄ TEN PROCES.

CYTAT PARTNERA
Rosnące koszty firm związane ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną można zoptymalizować dzięki kontraktom PPA.

MACIEJ URBAN – Prezes Zarządu
Grupy ASSIDUUS,
4MAX Consulting,
4MAX Development

Jak Państwo budują przewagę konkurencyjną na tak dynamicznie rozwijającym się rynku odnawialnych źródeł energii? Maciej Urban:

Nasze doświadczenia pokazują, że jest to wynik doskonałej synchronizacji i dopasowania „4 diamentów MAXymalizacji”: współpracy zespołowej naszych pracowników, opartej na ich kompetencjach i zaangażowaniu (Grupa Assiduus), kompleksowości usług świadczonych przez dewelopera farm fotowoltaicznych (4MAX),profesjonalizmu w tworzeniu ofert dla inwestorów polskich i międzynarodowych(Holding EPV) oraz skuteczności w pozyskiwaniu dotacji i innych źródeł finansowania inwestycji, m.in. w elektrownie słoneczne (Assiduus Europe Fund, Assiduus Investment Partners). W minionym roku mimo pandemii przekroczyliśmy zakładane cele biznesowe,m.in. pozyskując 500 ha gruntów, co wspólnie z naszymi inwestorami pozwoli wybudować ponad 250 MW realizowanych w ramach jednomegawatowych elektrowni słonecznych oraz parków solarnych o większych, łącznych mocach.

Jakie czynniki mają dziś istotny wpływ na rozwój branży OZE? M.U.:

Z pewnością na rozwój branży OZE mają wpływ regulacje unijne, dynamicznie rozwijające się technologie, ale też rosnąca świadomość i odpowiedzialność ekologiczna. W dobie globalnego ocieplenia świat stoi w obliczu pilnego rozwiązania problemu emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Coraz więcej firm, podążając za takimi światowymi gigantami, jak Microsoft czy McKinsey, bierze odpowiedzialność za swój wpływ na środowisko naturalne i ogłasza ambitne plany zmniejszenia emisji CO2, osiągnięcia neutralności klimatycznej, a nawet ostatecznego usunięcia śladu węglowego wygenerowanego przez nie od chwili ich powstania. Wykorzystanie 100% energii ze źródeł odnawialnych staje się dla przedsiębiorstw przemysłowych pożądanym standardem. W naszym przypadku zmiany te przełożyły się m.in. na podwojenie liczby pracowników w 2020 roku.

Co nowego w roku 2021 i w latach kolejnych? M.U.:

4MAX, jako deweloper farm fotowoltaicznych, z jednej strony odpowiada na rynkowe trendy, budując kolejne elektrownie słoneczne (zakontraktowanych do wybudowania mamy obecnie powyżej 150 MW), a z drugiej strategicznie stawia na realizację w kolejnych latach kontraktów PPA (Power Purchase Agreement). Projektów budowy farm fotowoltaicznych realizujemy równolegle wiele, ale niewątpliwie unikalny jest Park Solarny SOLVA w województwie mazowieckim, o docelowej mocy 4 MW, w którym do każdego etapu zastosowaliśmy różne technologie w celach badawczo-rozwojowych. Do 2024 roku dzięki naszym intensywnie rozwijanym kontaktom międzynarodowym chcemy rozszerzyć portfel własnych elektrowni słonecznych do łącznej mocy 50 MW.Nadal też będziemy poszerzać ofertę, tak dla inwestorów zagranicznych, jak krajowych, gwarantując im sprawdzony model biznesowy zapewniający wysokie stopy zwrotu, możliwość nabycia udziałów w kolejnych inwestycjach w farmy PV oraz kompleksową obsługę na wszystkich etapach projektowania i budowy elektrowni słonecznych. Wpisuje się to w naszą czteroletnią strategię, a także pozwoli nam zrealizować plan wejścia na warszawską giełdę.