Opłacalność farmy fotowoltaicznej 2021

Opłacalność farmy fotowoltaicznej 2021

Prawodawstwo unijne określa dla każdego państwa UE te same warunki w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto. Jeszcze do niedawna w obszarze energetyki odnawialnej najwięcej nadziei budziły elektrownie wiatrowe oraz produkcja energii oparta na biomasie. Zmiana polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa energetycznego powołała, nie nowy z pewnością, ale przywrócony trend fotowoltaiki.   Założenia techniczne fotowoltaiki Produkcja energii elektrycznej pozyskiwanej z farmy fotowoltaicznej w warunkach…