InnowacjeOZEPanele Fotowoltaiczne

Liczba prosumentów w Polsce przekroczyła milion. Marzec dla mikroinstalacji fotowoltaicznych okazał się rekordowy. Od początku 2022 OZE oparte na słońcu rozwija się błyskawicznie, a jego użytkowników stale przybywa. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej oraz Agencja Rynku Energii informują o niespotykanych wynikach polskiej fotowoltaiki i prognozują kolejny wzrost zainteresowania przy okazji programu Mój Prąd

  • W marcu 2022 liczba polskich prosumentów przekroczyła milion
  • Przez trzy pierwsze miesiące nowego roku pozyskaliśmy już 37 proc. liczby mikroinstalacji podłączonej do sieci w całym 2021 r
  • Z obecnym przyrostem całkiem możliwe, że jeszcze w tym roku z samych tylko przydomowych paneli fotowoltaicznych będziemy generować w Polsce 10 GW energii elektrycznej

Zobacz też: OZE w Polsce bije kolejny rekord. Elektrownie słoneczne pokazały, ile mocy jest w stanie dać fotowoltaika

Milion zielonych

W 2021 roku do krajowych sieci dystrybucyjnych zostało przyłączonych rekordowo – 396,5 tys. – prosumenckich mikroinstalacji, a w pierwszym kwartale tego roku ich liczba wzrosła już o ponad 150 tys.  Nadchodzący rok zwiastuje kolejne rekordowe liczby dla polskiej branży OZE.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) podało, że do końca marca na rynku prywatnym zrealizowano 152,8 tys. inwestycji mikroinstalacji fotowoltaicznych. Odpowiednio w styczniu – 33 380, lutym 44 578 i 74 859 w marcu. Ta liczba uczyniła marzec 2022 pod względem nowych mikroinstalacji najlepszym miesiącem w historii rynku prosumenckiego w Polsce.

Agencja Rynku Energetyki (ARE) poinformowała, że na koniec lutego 2022 roku w Polsce mieliśmy już więcej niż 921 tys. prosumentów, czyli w stosunku do lutego 2021 roku — gdy było ich ponad 485 tys. – ta liczba się podwoiła, zaś po marcu przekroczyła milion.

Moc mikroinstalacji przyłączonych do krajowych sieci dystrybucyjnych na koniec lutego wyniosła ponad 6,5 GW i jest to ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej (3 GW). Względem końca stycznia wartość ta wzrosła o prawie pół gigawata.

Trzeba mieć na uwadze, że po pierwszych 3 miesiącach tego roku na rynku prosumenckim system opustów dla nowych inwestorów został wygaszony. Może być to przyczyną takiego zainteresowania zgłaszaniem u siebie fotowoltaiki w pierwszym kwartale roku. Osoby przyłączający swoje mikroinstalacje po tej dacie, będą rozliczać nadwyżki wysyłane do sieci w ramach net-billingu.

Nowy system może negatywnie wpłynąć na zainteresowanie fotowoltaiką w najbliższych miesiącach. Z drugiej jednak strony od połowy miesiąca rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dotacje z czwartej edycji Mój Prąd, a wraz z nim opłacalne ulgi i dofinansowania.

Zobacz też: Od kilku luster do farmy fotowoltaicznej. Historia pozyskiwania energii ze słońca

Jest moc

Z najnowszych danych Agencji Rynku Energii wynika, że na koniec lutego br. moc odnawialnych źródeł energii w Polsce wynosiła już 17,9 GW, z czego 7 GW przypadało na energetykę wiatrową, a 8,7 GW na fotowoltaikę.

Pod koniec marca moc pochodząca z mikroinstalacji wynosiła już ponad 7,3 GW, zatem przez zaledwie trzy miesiące tego roku już wzrosła o około 1,2 GW.

W niecały kwartał osiągnęliśmy imponujący przyrost mocy pochodzącej z instalacji fotowoltaicznych. Sięgając pamięcią ubiegłych lat — w 2020 przyłączonych zostało 303 tys. mikroinstalacji, zaś w 2019 – 100 tys. Na początku 2016 roku całkowita liczba prosumentów w całej Polsce wynosiła ledwo 4 tys.

Jedynie ubiegłego roku do sieci włączone zostało 3 GW nowych mocy z prywatnego, słonecznego OZE, podczas gdy rok wcześniej było ich tylko 1 GW.  

Dane z pierwszego kwartału 2022 roku wskazują więc, że możliwe jest poprawienie poprzedniego, ubiegłorocznego rekordu.

W lutym 2022 roku w polskich domach wygenerowano z paneli fotowoltaicznych 154,2 GWh niewykorzystanej energii. Nadwyżka ta była trzykrotnie wyższa niż miesiąc wcześniej (58,3 GWh) oraz dwukrotnie większa niż w lutym ubiegłego roku (72,6 GWh)

W 2021 roku do sieci trafiło ponad 2,5 TWh (2555,7 GWh) energii elektrycznej pochodzącej z mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Moc zainstalowanej fotowoltaiki w Polsce od końca 2011 do początku 2022 roku
Źródła: Skumulowana moc mikro i pozostałych instalacji fotowoltaicznych na koniec roku 2019
(SBF POLSKA PV i GLOBEnergia),
Raport PV 2019 Cire.pl, rynekelektryczny.pl, Agencja Rynku Energii

Ze wzrostem liczby prosumenckich paneli fotowoltaicznych obserwuje się także wzrost ich jednostkowej mocy. I o ile w latach 2018-2020 nie były to duże wartości, to w 2021, wraz z wprowadzeniem kolejnych nowych technologii w instalacjach PV, do sieci przyłączane jest coraz więcej mocy.

Dla przeciętnej mikroinstalacji średnia moc w I kwartale b.r. wynosiła 8,28 kW, czyli o prawie 1,6 kW wyższa niż w 2020 (6,68 kW).

PTPiREE wnioskuje, że jeśli notowana ostatnio dynamika inwestycji zostanie utrzymana w kolejnych miesiącach tego roku — abstrahując od wciąż rosnącego wolumenu mocy montowanych paneli — na koniec 2022 roku łączna moc mikroinstalacji może osiągnąć wartość około 10 GW, wraz z elektrowniami fotowoltaicznymi może więc przekroczyć 12 GW energii.