W dniu 29.08.2019 weszła w życie ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii, która stanowi nową definicję dla prosumenta. Zgodnie z najnowszym zapisem nowelizacji do grona prosumentów dołączą małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają energię elektryczną na własny użytek.

Nowelizacja ustawy zakłada także: 

  • Przeprowadzanie aukcji na zakup energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
  • Modyfikuje „ustawę odległościową”, która pozwala na budowę nowych turbin wiatrowych zachowujących ważność do 16 lipca, 2021 roku.

Ustawa została uchwalona przez Sejm w dniu 19 lipca, 2019 roku.

Więcej informacji dotyczącej nowelizacji ustawy: https://globenergia.pl/nowela-ustawy-oze-wchodzi-w-zycie/