Globalne zapotrzebowanie na energię stale rośnie, jest to spowodowane min. wzrostem liczby ludności świata, który ma wzrosnąć aż o 1 miliard nowych członków do 2030 roku.

Ze względu na ograniczone zasoby materiałów energetycznych oraz szkodliwy wpływ na środowisku naturalne, najprostrzym oraz najbardziej właściwym rozwiązaniem jest rozwój branży energetycznej pochodzącej z paneli słonecznych.

Wzrast z postępem technologicznym oczywiste jest, iż przemysł energetyczny oparty na panelach słonecznych będzie się rozwijał w bardzo szybkim tempie.

Dla dobra mieszkańców tej planety konieczne jest ograniczenie w eksploatowaniu jej i dbałość o przyszłość jej mieszkańców. Minęły czasy epoki przemysłowej, kiedy niewystarczający rozwój nauki i techniki nie pozwalał na lepsze i mniej szkodliwe rozwijanie przemysłu. Dziś jako rozwinięta cywilizacja musimy zmierzyć się z odpowiedzialnością za nasze życie oraz życie przyszłych pokoleń. Czy naprawdę chcemy pozostawić przyszłym pokoleniom zanieczyszczoną wodę w rzekach, wymarłe gatunki zwierząt i zatrute chemikaliami warzywa i owoce?

Czy nie wydaje się Państwu oczywisty fakt wykorzystania energii Słońca jako głównego źródła energii? To dzięki energii słonecznej rosną rośliny, rodzą się nowe gatunki. Jeśli zabraknie energii słonecznej, ludzkość oraz inne stworzenia wymrą dość szybko. W momencie zapanowania wiecznych ciemności rośliny przestałyby przeprowadzać reakcje fotosyntezy. Ich śmierć byłaby kwestią kilku tygodni – jedynie duże drzewa mogą żyć w takich warunkach kilkadziesiąt lat.Ludzie byliby zmuszeni przenieść się głęboko pod wodę lub polegać na osadach ogrzewanych przy pomocy energii atomowej i geotermalnej. W najlepszym położeniu byliby mieszkańcy Islandii, która przy pomocy energii pochodzącej z wnętrza Ziemi ogrzewa 87 proc. mieszkań. Zdaniem naukowców nie mamy się jednak co martwić, Słońce powinno jeszcze “świecić” ok 10 mld lat. Dysponując zatem tak fantastycznym dostawcą energii czy to nie właśnie Słońce powinno stać się naszym wyborem?

Czym jest Fotowoltaika? – jest dziedziną nauki i techniki zajmującą się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzaniem prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Czy wiedzą Państwo że wszystkie istniejące na Ziemi złoża węgla, ropy naftowej i gazu ziemnego zawierają łącznie około 430 ZJ energii, co odpowiada energii jaka dociera ze Słońca do Ziemi w ciągu 56 dni. Z 89 petawatów docierających do powierzchni, około 0,1% jest wykorzystywane przez rośliny w procesie fotosyntezy[11]. Zmagazynowana w ten sposób energia jest źródłem zarówno żywności, jak i paliw kopalnych. Całkowita moc wykorzystywana przez ludzi stanowi około 18 terawatów, czyli około 0,02% mocy promieniowania słonecznego.
Wikipedia

Nasłonecznienie w Polsce

Pewnie kolejnym pytaniem jakie może się Państwu nasuwać jest problem mało słonecznej pogody w naszym kraju. To jeden z najczęstszych mitów dotyczących produkcji energii z paneli słonecznych, przecież w Polsce jest mało słońca. Otóż nie o słoneczną pogodę sprawa się rozchodzi. Panele fotowoltaiczne działają na zasadzie tak efektu fotoelektrycznego, do którego potrzebne jest światło, dlatego także nawet w pochmurne dni fotowoltaika dobrze radzi sobie z produkcją prądu. Oczywiście do uzyskania jak najlepszych wyników potrzebna jest słoneczna pogoda. Niemniej jednak słońca w Polsce mamy relatywnie dużo, co przekłada się na średni uzysk energetyczny 950 kWh rocznie z jednego kilowata mocy ogniw słonecznych (ok 6 m2).

Czy można zarobić na farmach fotowoltaicznych w kraju gdzie przez 7 miesięcy panuje jesienno-zimowa pogoda? Aby odpowiedzieć na takie rozważania należy wyjaśnić iż, do produkcji prądu z ogniw słonecznych potrzebne jest światło a nie ciepło. Dlatego w zimie panele słoneczne działają bez żadnych problemów.

“Z raportu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO)(1) „ Rynek fotowoltaiki w Polsce” wynika, że uwzględniając kolejne farmy fotowoltaiczne zrealizowane w systemie aukcyjnym do końca maja 2018 roku – łączna moc zainstalowana w PV wynosi ok. 300 MW, co daje 3,4 proc. udział fotowoltaiki w polskim miksie OZE. Prognozuje się, że w latach 2018/2019 fotowoltaika wyjdzie z niszy, zwłaszcza dzięki systemowi aukcyjnemu i już do końca 2020 roku może stać się jedną z wiodących technologii OZE pod względem mocy zainstalowanej, a system aukcyjny zmieni diametralnie dzisiejszy obraz branży fotowoltaicznej.”- artykuł pobrany z Instytutu Energetyki Odnawialnej

Pytania i odpowiedzi

  1. Jakie warunki muszę spełniać by wydzierżawić moją działkę?

Twoja działka spełnia warunki jeśli:

  • jest brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź działka jest wpisana jako możliwa inwestycja w OZE (z przeznaczeniem pod fotowoltaikę, plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej),
  • działka nie jest położona na obszarze chronionym środowiskowo (poza obszarami wszelkiej ochrony krajobrazowo-przyrodniczej).
  • jest linia średniego napięcia (15 kV) przebiegająca przez działkę lub na granicy. Niedaleko GPZ.
  • działka jest położona na ziemii klasy IV, V lub VI.
  • preferowana wielkość działki to od 2 ha

 

  1. Na jaki okres czasu mogę wydzierżawić działkę?

Okres dzierżawy działki to 25 lat. Kwota z dzierżawy jest powiększona corocznie względem wskaźnika inflacji. Dzięki czemu, nie są Państwo stratni na umowie a zyskują wieloletniego i pewnego najemcę.

 

  1. Czy farma fotowoltaiczna jest bezpieczna dla ludzi i środowiska?

Jak najbardziej farma fotowoltaiczna jest bardzo bezpieczna dla ludzi i środowiska. Budowa farmy ma pomóc środowisku, zmniejszając emisji niebezpiecznych i szkodliwych gazów CO2. Farmy fotowoltaiczne są promowane jako przyszłościowe rozwiązanie problemu energetycznego na świecie. Inwestując w farmę fotowoltaiczną nie tylko zyskujecie Państwo pieniądze ale bezpośrednio przyczyniacie się do polepszenia środowiska dla przyrody i przyszłych pokoleń. Instalacja paneli jest wykonana przez certyfikowanego instalatora OZE. Spełnia warunki ochrony przeciwprzepięciowej oraz przeciwpożarowej.

 

  1. Czy farma fotowoltaiczna może ulec awarii?

Farma fotowoltaiczna nie może ulec awarii. Gwarancja na panele fotowoltaiczne wynosi 10-12 lat. Przed wprowadzeniem na rynek producent ma obowiązek szczegółowego badania paneli min. pod kątem mikropęknięć. Gwarancja na liniową moc panelu wynosi aż od 20 do 25 lat. Pamiętajmy również, iż panele są odporne na bardzo trudne warunki klimatyczne. Przystosowane min na zimową pogodę, grad czy silne wiatry.