InnowacjeOZEPanele Fotowoltaiczne

Instalacje fotowoltaiczne na świecie opierają się coraz częściej o sztuczną inteligencję. AI dostarcza w szybszym czasie, więcej danych do instalatorów i pomaga we właściwym montażu oraz konstrukcji paneli solarnych. Budowa farm fotowoltaicznych może trwać krócej i być tańsza, o ile będzie się używać nowych technologii

  • Sunmetric pozwala przeprowadzić szybką analizę gruntu, na którym na powstać instalacja fotowoltaiczna
  • SelFab daje możliwość automatyzacji fabryk produkujących panele solarne
  • AI Clearing dzięki dronom sprawował opiekę nad budową wielkiej farmy fotowoltaicznej w Adamowie

Zobacz też: Jak słońce może zapewnić ochłodę w upalne dni? Połączenie fotowoltaiki z klimatyzacją to ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie

Fotowoltaika daje masę możliwości zarówno prosumentom, jak i całemu sektorowi energetycznemu. W dobie optymalizacji i strukturyzacji wielu branż przy pomocy programowania oraz nowoczesnych technik pobierania, odczytywania czy analizy danych, zakładanie instalacji fotowoltaicznych może stać się łatwiejsze.

OZE do przyspieszenia swojego rozwoju chwytają się najróżniejszych pomysłów i start-upowych rozwiązań. W przypadku generowania energii ze słońca, mamy do czynienia głównie z projektami służącymi polepszeniu procesów produkcji i montażu paneli solarnych.

Sunmetric, małe Due Diligence

Sunmetric to narzędzie, które z pomocą sztucznej inteligencji dokonuje analiz obiektów lub terenu, na którym ma być postawiona instalacja fotowoltaiczna. 

Dzięki Sunmetric możliwa jest analiza jednostkowa i zbiorcza na podstawie wprowadzanych danych. Szybka ocena potencjału danego terenu, ma na celu przedwczesne określenie wydajności instalacji fotowoltaiki w danym miejscu.

Można powiedzieć, że Sunmetric realizuje w ten sposób częściowo zadanie Due Diligence.

Sunmetric dokonuje detekcji budynków, badania topografii terenu czy dachu. Klient otrzymuje informacje o:

  • powierzchni dachu, 
  • długości krawędzi dachu, 
  • nasłonecznieniu,
  • zacienieniu w danej lokalizacji, 
  • kącie nachylenia dachu i innych jego właściwościach 

Obejmuje też badanie gruntów, które mają być wykupione bądź dzierżawione pod farmę fotowoltaiczną, a także podsumowanie potencjału, jaki taka elektrownia słoneczna by miała.

Dzięki tradycyjnemu, kompletnemu Due Diligence inwestor może lepiej rozeznać się w całej zaistniałej sytuacji, gdy jego pomysł trzeba skonfrontować z obowiązującymi realiami, np. przeanalizować, który projekt farmy fotowoltaicznej jest najbardziej opłacalny, albo czy ten wybrany nie ma żadnych błędów na etapie planowania lub w założeniach administracyjno-prawnych. Ta analiza techniczna nie tylko daje odpowiedzi na zagadnienia, które bada Sunmetric, ale i uzupełnia ją o kolejne informacje, eliminując błędy i dbając o rzetelną dokumentację.

Jest to główna przewaga audytu przeprowadzanego przez niezależnych i wykwalifikowanych ekspertów nad systemem Sunmetric.

Faktem jest, że szybka i dokładna ocena większości technicznych aspektów przestrzeni, w której ma zostać założona hipotetyczna fotowoltaika, jest szansą, by znacząco skrócić czas oczekiwania na pakiet rzetelnych danych na temat tego, jak może być ona wydajna. Pod tym kątem Sunmetric to wymarzone narzędzie i nieocenione wsparcie.

Zobacz też: Awarie instalacji fotowoltaicznych. W jaki sposób panele słoneczne mogą się uszkodzić i jak należy o nie dbać?

SelFab i AI Clearing

SelFab to projekt realizowany przez naukowców pięciu niemieckich uniwersytetów, którego celem jest rozwój systemu inteligentnej produkcji komponentów fotowoltaicznych.

Optymalizacja procesów na linii produkcyjnej ogniw i paneli fotowoltaicznych, odbywa się w czasie rzeczywistym. Proces zachowuje ciągłość i jest kontrolowany na bieżąco, także dzięki specjalnym narzędziom do komunikacji. Pełna digitalizacja procesów produkcji ma za zadanie zapewnić płynność na każdym etapie prac.

Zarządzanie dużymi projektami infrastrukturalnymi — również budową dróg, gazociągów i farm fotowoltaicznych — wymaga stałej kontroli i analiz. Dzięki samouczącym się fabrykom inżynierowie mają do dyspozycji nowe narzędzia, dzięki którym mogą nareszcie zaoszczędzić czas i pieniądze. Rozwiązanie to jednak przyda się także innym gałęziom przemysłu.

W trwających pracach nad nowymi formami produkcji paneli fotowoltaicznych SelFab korzysta z modelów generycznych, obrazów cyfrowych oraz funkcji machine learningu.

Bliźniaczo podobnym automatycznym systemem monitorowania i zarządzania zajmuje się polsko-amerykański startup AI Clearing.

AI Clearling otrzymuje dane z dronów i porównuje je z dokumentacją projektową, aby wychwycić błędy w planach lub trwających pracach. Pozwala to w porę uniknąć pojawianiu się niezgodności, jakie zdarzają się przy realizowaniu dużych projektów

Program obserwował np. proces budowy 100-hektarowej elektrowni słonecznej na terenie gminy Brudzew, w miejscu byłej kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, Adamów. Inwestycja została z powodzeniem zrealizowana jeszcze przed listopadem ubiegłego roku.