Nowelizacja ustawy o OZE już za rogiem? Tak sugerują eksperci po przyjęciu przez resort energetyczny rozporządzenia w sprawie cen referencyjnych. Ministerstwo Energii powinno teraz zdaniem specjalistów ustalić następnie podstawowe warunki aukcji zaplanowanych na rok 2019.

Dziennik Ustaw odnotował wczoraj nowe rozporządzenie ministra energii, które zawiera ustalenia dotyczące cen referencyjnych energii pozyskanej z odnawialnych źródeł energii (OZE) w bieżącym roku, oraz z okresów, które obowiązują zwycięzców aukcji z 2019 r.Uchwała zawiera także informacje na temat najwyższych możliwych cen, które inwestor będzie mógł zaoferować w aukcjach dla OZE, jeśli planuje zacząć produkować energię w konkretnych technologiach w systemie aukcyjnym.

Co zawiera nowe rozporządzenie Ministerstwa Energii

Co więcej, rozporządzenie reguluje także kwestię wsparcia dla sprzedawców energii w postaci gwarancji sprzedaży określonej wielkości, z uwzględnieniem wpływu inflacji (ceny indeksowane) w okresie 15 lat od rozpoczęcia sprzedaży energii pozyskanej z OZE.

Tegoroczne aukcje będą wymagały uchwalenia nowelizacji ustawy o odzyskiwalnych źródłach energii, jednak resort wraz z ministrem energii stoi na stanowisku, że aukcje w 2019 r. odbędą się zgodnie z planem. Szacuje się, że aukcje będą podstawą do powstania OZE o mocy w granicach 3,4 GW, z czego 2,5 GW ma być pozyskane z energetyki wiatrowej, a 0,7 GW z elektrowni fotowoltaicznych o jednostkowej mocy ⋜ 1 MW.

Nowe ceny energii pozyskanej z OZE

Wczorajsze rozporządzenie wskazuje, że cena w wysokości 285 zł/MWh będzie najwyższą możliwą dla inwestorów sprzedających energię pozyskaną z planowanych farm wiatrowych o mocy ponad 1 MW z koszyka wiatrowo-fotowoltaicznego; dla inwestycji o mniejszej mocy cena maksymalna wynosić będzie 320 zł/MWh. Właściciele farm fotowoltaicznych natomiast nie będą mogli przekroczyć ceny 365 zł/MWh, jeśli ich inwestycje będą generowały moc przekraczającą 1MW. Mniejsze instalacje mogą produkować energię, której cena maksymalna wynosić będzie 385 zł/MWh.

Oznacza to, że jakkolwiek ceny energii wygenerowanej dzięki sile wiatru pozostaną takie same, jak pod koniec roku 2018., to fotowoltaika stała się jeszcze bardziej opłacalna; jej cent wzrosły o 15 zł/MWh w koszyku do 1 MW i ponad 1 MW.

Z uchwalonym wczoraj rozporządzeniem można się zapoznać w Dzienniku Ustaw.