4 Max ConsultingAssiduusInwestycje

Due Diligence tłumaczy i daje bezpieczeństwo inwestorowi. Audyt farmy fotowoltaicznej można wykonać na wiele sposobów, ale jego wynik zawsze kompleksowo określa możliwe ryzyka, zagrożenia i szanse. Planując zakup farmy słonecznej lub projektu instalacji PV powyżej 1 MW, trzeba przyjrzeć się wielu czynnikom administracyjnym, prawnym lub technologicznym, a to wymaga eksperckiej wiedzy

 • Jest wiele form Due Diligence, np. prawne, techniczne, finansowe, biznesowe i podatkowe
 • Due Diligence różni się od audytu, bo dotyka wielu aspektów w swoich analizach, niezależnie od tego, czego finalnie ma dotyczyć
 • Zaufanie kompleksowości jednej analizy Due Diligence zaoszczędzi problemu otrzymywania sprzecznych informacji, po przeprowadzaniu kilku pojedynczych audytów

Zobacz też: Komu tak naprawdę opłaca się analiza Due Diligence? Druga odsłona audytu niezbędnego dla inwestora

Rodzaje Due Diligence – różne oblicza jednego audytu

Due Diligence może iść w kilku kierunkach, chociaż zawsze bada całość projektu, umowy lub firmy. Wynik badania jest kompleksowy, gdyż jest wypadkową analiz bardzo wielu czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Chociaż Due Diligence tłumaczy się potocznie jako audyt, to nie zupełnie to samo. Audyt to badanie jednego, wybranego aspektu – np. nasłonecznienia lub ziemi pod farmę. Due Diligence zajmuje się nie tylko wszystkimi pożądanymi elementami potrzebnymi do analizy, ale i otoczeniem oraz kwestiami pokrewnymi.

Stąd też mowa jest o kompleksowości tego narzędzia – przy studiowaniu zapisów projektu instalacji fotowoltaicznej może też sprawdzać sytuację finansową oraz materialną zainteresowanego nią inwestora lub jego firmy. Zmodyfikuje pomysł klienta, tak żeby był bardziej opłacalny i przynosił możliwie najlepsze korzyści, a do tego wyszuka wymagane zgody prawne oraz administracyjne.

Ten szeroki zakres czynników uwzględnianych przez Due Diligence sprawia, że zachodni inwestorzy, przed podjęciem współpracy, zakupem lub realizacją planu wybierają przeprowadzenie właśnie takiego badania.

Jest to rozwiązanie zarówno wygodne, modne, przydatne, jak i ma wiele dziedzin, na które ma kłaść nacisk. Wśród form Due Diligence są:

 • Prawne Due Diligence
 • Finansowe Due Diligence
 • Podatkowe Due Diligence
 • Biznesowe Due Diligence
 • Vendor Due Diligence

Przy inwestowaniu w farmy fotowoltaiczne szczególnie istotne jest zwrócenie uwagi na administrację i aspekty techniczne, aby projekt miał komplet pozwoleń oraz mógł być zrealizowany w zakładanej lokalizacji. Często w dokumentacji występują błędy lub luki, które dopiero przy zwróceniu uwagi na całą sytuację – dzierżawy, gruntu, środowiska, produkcji czy samego inwestora – mogą zostać wychwycone. Do tego potrzeba kompleksowego audytu.

Zobacz też: Tłumaczymy, co to Due Diligence. Czym są i jak działają najbardziej kompleksowe audyty?

Dużo działań, a wynik jeden

Opierając się na Due Diligence przy przeprowadzanych transakcjach, można uzyskać znacznie lepsze rezultaty, niż analizując je samemu, lub zlecając kilka pojedynczych audytów, na podstawie wielu wskaźników np. trendów, oscylatorów itp.

W tym przypadku ilość wcale nie przekłada się to na jakość. Wyniki wielu audytów mogłyby być sprzeczne ze sobą przez to, że jedne uwzględniałyby czynniki, które drugie by ignorowały. Rodziłoby to niepotrzebne zamieszanie i generowało masę zbędnej dokumentacji, w której łatwo byłoby się pogubić.

Due Diligence, chociaż jest zaledwie jedno, to skupia się na wszystkich aspektach omawianego problemu, także tych, które w przypadku tradycyjnego audytu są zazwyczaj pomijane. Dlatego przy technicznym audycie Due Diligence podczas analizy projektu farmy fotowoltaicznej sprawdzane są jednocześnie:

 • wykonalność projektu w jego lokalizacji
 • jego miejsce podłączenia do sieci
 • rozmieszczenie farmy wraz z jej punktem przyłączeniowym w zakresie efektywności energetycznej oraz kosztów CAPEX i OPEX
 • zakres dokumentacji oraz aktualizację i dobór komponentów, żeby uzyskać najlepsze wyniki, przy najmniejszych kosztach

Jeżeli zaś chodzi o analizę administracyjną Due Diligence, bada ona w tym samym czasie:

 • poprawność procedur niezbędnych do uzyskania PnB:
 1. wskazuje ograniczenia, zagrożenia i niespójności w zapisach uzyskanych decyzji oraz zawartych umowach
 2. analizuje Warunki Przyłączenia oraz Umowę Przyłączeniową
 • czy prawa do dysponowania nieruchomościami dot. lokalizacji elektrowni słonecznej są w pełni skompletowane
 • zapisy dokumentacji koniecznej do zawarcia transakcji zakupu SPV lub dokumentacji projektowej – nie tylko analizując te dokumenty, ale i je przygotowując
 • czy na podstawie dokumentacji projektowej, projekt kwalifikuje się do budowy oraz finansowania

Audyt jest przeprowadzana na podstawie wielu wykresów i danych jednocześnie. Jej zadaniem jest przebadanie tego, co przedstawiają diagramy. Gdy inwestor rozważa zakup lub zaangażowanie w dany projekt, pozytywny wynik Due Diligence ma oznaczać dla niego zielone światło do działania.

Zobacz też: Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę to nic trudnego. Sprawdź, co trzeba wiedzieć, jeśli planujesz wynajem pola