4 Max ConsultingDzierżawaElektrownia fotowoltaiczna

To, ile miejsca zajmuje instalacja fotowoltaiczna, zależy od kilku czynników. Farma fotowoltaiczna może powstać na polu o powierzchni 2 ha, lub większej. Domowe panele PV wymagają zbadania konstrukcji dachu — ile jest tam wolnego miejsca, pod jakim kątem jest on nachylony i ustawiony względem słońca. W zależności od tego firma będzie w stanie wyliczyć, ile zielonej energii może zostać wygenerowane oraz jaki będzie zysk właściciela działki lub posesji

  • Na początku określa się zapotrzebowanie na energię inwestora
  • W zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej oblicza się dostępną powierzchnię
  • Farma fotowoltaiczna potrzebuje więcej niż 2 ha konkretnego gruntu, jest jednak opłacalną wieloletnią inwestycją

Zobacz też: Słońce zasili kolejne obiekty sportowe. W Niemczech Freiburg i Berlin zakładają fotowoltaikę na swoich stadionach piłkarskich

Zapotrzebowanie na energię

Inwestycja w panele fotowoltaiczne, wymaga często ustalenia, jakie jest właściwie zapotrzebowanie naszego gospodarstwa domowego na energię elektryczną.

Według statystyk czworo domowników rocznie zużywa średnio 1,9 tys. kWh, a na obszarach wiejskich jest to nawet 2,1 tys. kWh z powodu obecności sprzętu rolniczego, przemysłowego, pieców i różnego typu ogrzewania czy też chłodzenia wykorzystującego prąd.

Po określeniu własnego rocznego zapotrzebowanie na energię elektryczną dokonuje się obliczeń związanych z mocą paneli fotowoltaicznych, jaka będzie nam potrzebna oraz powierzchni, jaką będą zajmować panele.

W zależności od preferencji właściciela oraz możliwości, jakie daje konstrukcja i powierzchnia dachu — instalacja fotowoltaiczna, może pokrywać część lub całość zapotrzebowania na energię. Jeżeli gospodarstwo dysponuje odpowiednim rodzajem działki, jest też możliwość założenia farmy fotowoltaicznej, która zasili nie tylko dom rolnika, ale i jego rodziny, sąsiadów, itd., co oprócz zdobycia oszczędności poprawi finanse właściciela.

Zobacz też: Fotowoltaika na polu czy domu? Nie ważne gdzie montujesz instalacje, ale ubezpiecz ją

Wymiary paneli i powierzchnia na instalacje PV

Panele fotowoltaiczne wraz z wprowadzaniem coraz to nowszych technologii z upływem lat uległy standaryzacji — z początku bowiem ich wielkość była zależna od producenta.

Typowy panel fotowoltaiczny dziś składa się z 60-72 ogniw PV, co łącznie mierzy ok. 100 cm w szerokości oraz 165-170 cm w długości. Grubość takiego panela to 40 mm, a jego moc 280 W.

Gdy panele mają być ułożone na dachu, często pokrywają całą jego powierzchnie, jednak gdy trzeba je mocować na dodatkowych specjalistycznych konstrukcjach na dachu płaskim lub spadowym, jest inaczej. Konieczne jest więc uprzednie stwierdzenie, jakiego typu instalację fotowoltaiczną zamontuje firma. Dopiero wtedy można bez żadnych trudności wyliczyć, ile paneli zmieści się na domu.

Jeżeli potrzebny jest generator fotowoltaiczny 5 kw, to z modułami, które mają wymiary 102 cm x 165 cm i mocy 250 W, to zajmie on ok. 35 m2 powierzchni dachu.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku stawiania farmy fotowoltaicznej. Wymaga ona znacznie więcej powierzchni, aby została założona. Ziemia pod fotowoltaikę — w zależności od mocy, jaką ma mieć elektrownia słoneczna — najczęściej ma minimum 2 ha, niekiedy mniej, ale deweloperzy są znacznie bardziej chętni do dzierżawy większych powierzchni, bo oznacza ona więcej wyprodukowanej zielonej energii z OZE oraz większe zyski.

Przykładowo – 4 Max Consulting & Development zakłada farmy fotowoltaiczne na gruntach większych niż 2 hektary. Ogólnie jednak, aby mogła powstać farma fotowoltaiczna 1 MW (lub większa niż 0,5 MW), powierzchnia pod nią musi spełniać kilka podstawowych kryteriów:

  1. Ziemia klasy IV, V lub VI
  2. Teren nie może być objęty programem Natura 2000 lub podobnymi projektami ochrony przyrody
  3. Minimum 2 ha działki (rzadziej są to mniejsze powierzchnie)
  4. Bez MPZP – Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
  5. Do pola musi być dostęp bezpośrednio z utwardzonej drogi
  6. W pobliżu zlokalizowany musi być konkretny rodzaj linii elektroenergetycznej

Posiadacze działek o większych powierzchniach, którzy mają możliwość zainwestowania w park solarny, są dzięki niemu w stanie zarabiać pasywnie przez kilkadziesiąt lat, co opłaca się zarówno dla najemcy, jak i środowiska znacznie bardziej, od mniejszych instalacji na dachach.