USŁUGI

Głównym celem spółki 4 Max Consulting
jest promocja rozwoju fotowoltaiki jako ekologicznego i zgodnego z nowoczesnymi standardami odnawialnego źródła energii.

W zakresie naszych usług znajdziesz:

Kompleksowa obsługa klienta

  • Projektowanie/Finansowanie/Generalne Wykonawstwo
  • Projekt Manager

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie farm fotowoltaicznych w połączeniu z pozyskaniem atrakcyjnych zewnętrznych źródeł finansowania. Zespół naszych ekspertów wspiera i koordynuje wszystkie etapy procesu powstawania farmy, aby nasz klient mógł ze spokojem ducha cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania swojej własnej elektrowni słonecznej.

Unikalny produkt inwestycyjny

Jeśli inwestor posiada własny grunt i część własnych środków finansowych – pomagamy zbudować solaromat, czyli produkt dający co miesiąc atrakcyjny stabilny dochód przez co najmniej 25 lat.

Jeśli inwestor nie posiada własnego gruntu, ale jest zainteresowany inwestycją w bezobsługowy produkt, który zapewni przewidywalność dochodów na kolejne lata, to rozwiązaniem jest inwestycja w farmę fotowoltaiczną. Oferujemy gotowe projekty do realizacji, a także już zbudowane i podłączone elektrownie słoneczne.

Wsparcie w procesie pozyskania źródeł finansowania

Przygotowujemy koncepcję oraz strategię finansowania planowanej inwestycji, opracowujemy specjalistyczną dokumentację niezbędną do aplikowania o dotację lub inne formy finansowania. Pozyskujemy zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych m.in. jako: dotacje z RPO/NFOŚ, dotacyjne środki krajowe i UE, pożyczki i kredyty preferencyjne, granty norweskie

USŁUGI

Głównym celem spółki 4 Max Consulting
jest promocja rozwoju fotowoltaiki jako ekologicznego i zgodnego z nowoczesnymi standardami odnawialnego źródła energii.

W zakresie naszych usług znajdziesz:

Kompleksowa obsługa klienta

  • Projektowanie/Finansowanie/Generalne Wykonawstwo
  • Projekt Manager

Specjalizujemy się w projektowaniu i budowie farm fotowoltaicznych w połączeniu z pozyskaniem atrakcyjnych zewnętrznych źródeł finansowania. Zespół naszych ekspertów wspiera i koordynuje wszystkie etapy procesu powstawania farmy, aby nasz klient mógł ze spokojem ducha cieszyć się korzyściami płynącymi z posiadania swojej własnej elektrowni słonecznej.

Unikalny produkt inwestycyjny

Jeśli inwestor posiada własny grunt i część własnych środków finansowych – pomagamy zbudować solaromat, czyli produkt dający co miesiąc atrakcyjny stabilny dochód przez co najmniej 25 lat.

Jeśli inwestor nie posiada własnego gruntu, ale jest zainteresowany inwestycją w bezobsługowy produkt, który zapewni przewidywalność dochodów na kolejne lata, to rozwiązaniem jest inwestycja w farmę fotowoltaiczną. Oferujemy gotowe projekty do realizacji, a także już zbudowane i podłączone elektrownie słoneczne.

Wsparcie w procesie pozyskania źródeł finansowania

Przygotowujemy koncepcję oraz strategię finansowania planowanej inwestycji, opracowujemy specjalistyczną dokumentację niezbędną do aplikowania o dotację lub inne formy finansowania. Pozyskujemy zewnętrzne źródła finansowania projektów inwestycyjnych m.in. jako: dotacje z RPO/NFOŚ, dotacyjne środki krajowe i UE, pożyczki i kredyty preferencyjne, granty norweskie