produkty-restored

Od koncepcji, przez wynalezienie terenu i wstępną dzierżawę, przygotowanie dokumentacji projektowej, opcjonalnie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania projektu po generalne wykonawstwo, uruchomienie i oddanie do użytkowania, oraz odsprzedaż prądu z wybudowanej elektrowni.

ZAKRES PRODUKTU

PRODUKT I*

Wariant I

PRODUKT I
Wariant II
PRODUKT II**

PRODUKT III

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W RAMACH SPV

X

X

X

X

UMOWA DZIERŻAWY

X

X

X

X

UMOWA PRZYŁĄCZENIOWA

X

X

X

X

PROJEKT BUDOWALANY

X

X

X

X

POZWOLENIE NA BUDOWĘ

X

X

X

X

PREKWALIFIKACJA DO AUKCJI

X

X

X

X

PROMENSA KONCESJI/ PREKWALIFIKACJA DO SYSTEMU AUKCYJNEGO

X

X

X

X

WYGRANA AUKCJA URE

X

X

X

FINANSOWANIE DOTACYJNE ELEKTROWNI

X

X

BUDOWA ELEKTROWNI DLA KLIENTA

X

* PRODUKT I – ŹRÓDŁA POCHODZENIA PROJEKTÓW:
A) PROJEKT PRZYGOTOWANY OD „A” DO „Z” PRZEZ 4 MAX
B) PROJEKT KUPIONY NA RYNKU WTÓRNYM
**PRODUKT II – DWA WARIANTY:
A) PROJEKT Z FINANSOWANIEM DOTACYJNYM (BEZZWROTNYM)
B) PROJEKT Z FINANSOWANIEM W FORMIE POŻYCZKI/ KREDYTU PREFERENCYJNEGO ( ZWROTNE)