NASZE PRODUKTY:

Nasze produkty są związane z inwestycjami w farmy fotowoltaiczne

spółki celowe z pozwoleniem

SPÓŁKI CELOWE
z pozwoleniem
na budowę

spółki celowe z finansowaniem

SPÓŁKI CELOWE
z finansowaniem
Dotacyjnym / Bankowym

gotowe farmy fotowoltaiczne

GOTOWE,
WYBUDOWANE
farmy fotowoltaiczne

udziałowiec

UCZESTNICTWO
jako udziałowiec
w spółkach

Świadczymy na rzecz inwestorów pełen wachlarz usług związanych z procesem inwestycyjnym w farmy fotowoltaiczne. Celem 4MAX Consutling jest wsparcie i rozwój fotowoltaiki jako ekologicznego i zgodnego z nowoczesnymi standardami odnawialnego źródła energii.

Posiadamy również gotowe farmy fotowoltaiczne, które podzieliliśmy na trzy główne produkty zdywersyfikowane wg. koncepcji inwestycyjnych klienta. Wierzymy, że dzięki segmentacji naszych przedsięwzięć będziemy mogli zaspokoić potrzeby większej ilości inwestorów. Dodatkowo naszym celem jest dostarczyć analogiczne do światowych i europejskich trendów projekty oparte na wysokiej stopie zwrotu z jednoczesną ochroną środowiska.

Poniżej znajdziecie Państwo opisane krok po kroku warianty naszych produktów z zakresu inwestycji w farmy fotowoltaiczne.

PRODUKT I

Spółki celowe z pozwoleniem na budowę

Spółka, którą nabywa inwestor ma zawartą umowę dzierżawy gruntu zgodnie z wymogami i standardami akceptowanymi przez banki, co jest istotne w przypadku chęci lub potrzeby zaangażowania środków zewnętrznych pochodzących ze źródeł bankowych.

Ponadto spółka posiada kompletną dokumentację prawną zawierającą wszelkie zgody i decyzje administracyjne. W szczególności: prawomocne warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia z zakładu energetycznego. Ten etap jest kluczowy i dzięki niemu inwestor ma pewność, że jego przyszła inwestycja będzie zyskowna, ponieważ umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączeniowymi dają gwarancję, że wyprodukowany w elektrowni fotowoltaicznej prąd będzie odebrany przez zakład energetyczny.

Drugą częścią dokumentacji są projekty budowlane i najważniejszy element całości, czyli Pozwolenie na Budowę. Dokument ten potwierdza ostatecznie inwestorowi możliwość budowy elektrowni.

PRODUKT II

Spółka celowa z finansowaniem
Dotacyjnym / Bankowym

Kolejnym produktem jest zakup spółki z zapewnionym finansowaniem dotacyjnym / bankowym. Elementy składowe wchodzące w skład produktu II są analogiczne do wcześniej opisanego produktu, jednak wyróżnikiem znacząco podnoszącym wartość projektu, a tym samym stopę zwrotu jest wygrana aukcja URE oraz zapewnione finansowanie dla realizacji budowy farmy fotowoltaicznej.

Ta opcja różni się od produktu numer I tym, że inwestor wnosi środki na zakup 100% udziałów oraz wkład własny, natomiast część środków niezbędnych do budowy elektrowni ma zapewnione dzięki wcześniej wspomnianym finansowaniu zewnętrznemu.

Projekt jest wówczas przekazywany Inwestorowi w pełnej funkcjonalności i gotów do wybudowania wraz z zawartymi umowami w postaci dotacji unijnych (Wariant I) lub finansowania zwrotnego w formie pożyczki, lub kredytu na preferencyjnych warunkach (Wariant II).

Standardowy czas realizacji projektu farmy fotowoltaicznej z finansowaniem doprowadzonego do etapu „projekt gotowy do budowy z finansowaniem” w Wariancie I lub II to okres od 18 do 24 miesięcy.

PRODUKT III

Farma fotowoltaiczna

– elektrownia słoneczna pod klucz

Opcją trzecią, którą można również traktować jako kontynuację Produktu nr I lub Produktu nr II opisanych powyżej jest nabycie gotowej farmy — elektrowni fotowoltaicznej wybudowanej pod klucz. Inwestor nabywa gotowy produkt w postaci funkcjonującej elektrowni oddanej do użytkowania, z zapewnionymi umowami serwisowymi i wymaganą dokumentacją w zakresie odsprzedaży prądu.

Analizy finansowe każdego z wariantów Produktów I – III ustalane są indywidualnie w zależności od lokalizacji farm fotowoltaicznych.

PRODUKT IV

Uczestnictwo jako udziałowiec w spółkach

Ostatnim z produktów są udziały (od 1 do 49% SPV) w spółce celowej posiadającej prawa do dokumentacji projektu farmy fotowoltaicznej gotowej do wybudowania. Będąc nowym inwestorem, wnosisz środki na zakup udziałów, a projekt jest przekazywany w wariancie opisanym poniżej.

Spółka, której udziały nabywa inwestor, ma zawartą umowę dzierżawy gruntu zgodnie z wymogami i standardami akceptowanymi przez banki, co jest istotne w przypadku chęci lub potrzeby zaangażowania środków zewnętrznych pochodzących ze źródeł bankowych. Ponadto spółka posiada kompletną dokumentację prawną zawierającą wszelkie zgody i decyzje administracyjne. W szczególności: prawomocne warunki zabudowy, decyzje środowiskowe, warunki przyłączenia z zakładu energetycznego.

Ten etap jest kluczowy i dzięki niemu inwestor ma pewność, że jego przyszła inwestycja będzie zyskowna, ponieważ umowa przyłączeniowa wraz z warunkami przyłączeniowymi dają gwarancję, że wyprodukowany w elektrowni fotowoltaicznej prąd będzie odebrany przez zakład energetyczny. Drugą częścią dokumentacji są projekty budowlane i najważniejszy element całości, czyli Pozwolenie na Budowę. Dokument ten potwierdza ostatecznie inwestorowi możliwość budowy elektrowni.

Jeśli jesteś ZAINTERESOWANY/A INWESTYCJAMI w farmy fotowoltaiczne lub DZIERŻAWĄ GRUNTÓW pod ich budowę

Jeśli jesteś ZAINTERESOWANY/A INWESTYCJAMI w farmy fotowoltaiczne lub DZIERŻAWĄ GRUNTÓW pod ich budowę

FORMULARZ KONTAKTOWY