WYDZIERŻAWIMY DZIAŁKI pod farmy fotowoltaiczne KONTAKT (niezacienione)
Zasób 10@1200x-8

PREFEROWANE DZIAŁKI
od 2ha

Zasób 6@1200x-8

Roczny czynsz dzierżawny
około 8 TYS. zł / ha / rok

Zasób 5@1200x-8

25 LAT

Zasób 10@1200x-8

PREFEROWANE DZIAŁKI
od 2ha

Zasób 6@1200x-8

Roczny czynsz dzierżawny
około 8 TYS. zł / ha / rok

Zasób 5@1200x-8

25 LAT

Warunki konieczne:

Zasób 9@1200x-8

Brak obszarów chronionych środowiskowo
(poza obszarami wszelkiej ochrony krajobrazowo-przyrodniczej)

Zasób 11@1200x-8

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
bądź wpisana inwestycja w OZE (z przeznaczeniem pod fotowoltaikę, plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej)

Zasób 4@1200x-8

Ziemia klasy IV, V lub VI

Zasób 7@1200x-8

Niedaleko GPZ
(do 15 km)

Zasób 8@1200x-8

Linia średniego napięcia (15 kV)
przebiegająca przez działkę lub na granicy
(do 200 m)

FORMULARZ kontaktowySkontaktuj się z nami wpisując poniższe dane