WYDZIERŻAWIMY DZIAŁKI Pod farmy fotowoltaiczne (niezacienione) KONTAKT
null

PREFEROWANE DZIAŁKI
od 2ha

null

ROCZNY CZYNSZ DZIERŻAWNY
około 10-13 TYS. ZŁ / ha / rok

null

OKRES DZIERŻAWY
25 lat

null

PREFEROWANE DZIAŁKI
od 2ha

null

ROCZNY CZYNSZ DZIERŻAWNY
około 10-13 TYS. ZŁ / ha / rok

null

OKRES DZIERŻAWY
25 lat

Warunki konieczne:

null

Brak obszarów chronionych środowiskowo
(poza obszarami wszelkiej ochrony krajobrazowo-przyrodniczej)

null

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
bądź wpisana inwestycja w OZE (z przeznaczeniem pod fotowoltaikę, plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej)

null

Ziemia klasy IV, V lub VI

null

Niedaleko GPZ
(do 15 km)

null

Linia średniego napięcia (15 kV)
przebiegająca przez działkę lub na granicy
(do 200 m)

SPRAWDŹ SWOJĄ DZIAŁKĘ FORMULARZ KONTAKTOWY

Jeśli jesteś ZAINTERESOWANY/A INWESTYCJAMI w farmy fotowoltaiczne lub DZIERŻAWĄ GRUNTÓW pod ich budowę

Jeśli jesteś ZAINTERESOWANY/A INWESTYCJAMI w farmy fotowoltaiczne lub DZIERŻAWĄ GRUNTÓW pod ich budowę