WYDZIERŻAWIMY
DZIAŁKI
Pod farmy fotowoltaiczne
(niezacienione)
KONTAKT
2ha

PREFEROWANE DZIAŁKI
od 2ha

czynsz dzierżawy

Roczny czynsz dzierżawny
około 8 TYS. zł / ha / rok

25 lat wypłaty

25 LAT

2ha

PREFEROWANE DZIAŁKI
od 2ha

czynsz dzierżawy

Roczny czynsz dzierżawny
około 8 TYS. zł / ha / rok

25 lat wypłaty

25 LAT

Warunki konieczne:

Zasób-9@1200x-8-62x76

Brak obszarów chronionych środowiskowo
(poza obszarami wszelkiej ochrony krajobrazowo-przyrodniczej)

Zasób-11@1200x-8-80x70

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
bądź wpisana inwestycja w OZE (z przeznaczeniem pod fotowoltaikę, plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej)

Zasób-4@1200x-8-80x70

Ziemia klasy IV, V lub VI

Zasób-7@1200x-8-80x70

Niedaleko GPZ
(do 15 km)

Zasób-8@1200x-8-60x76

Linia średniego napięcia (15 kV)
przebiegająca przez działkę lub na granicy
(do 200 m)

FORMULARZ KONTAKTOWY