Wydzierżawimy działki niezacienione pod farmy fotowoltaiczne.

Preferowane działki od 2 ha

Roczny czynsz dzierżawny 8500 zł / ha / rok

Okres dzierżawy
25 lat

Warunki konieczne:

  • Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź wpisana inwestycja w OZE (z przeznaczeniem pod fotowoltaikę, plan dopuszcza lokalizację elektrowni fotowoltaicznej),
  • Brak obszarów chronionych środowiskowo (poza obszarami wszelkiej ochrony krajobrazowo-przyrodniczej),
  • Linia średniego napięcia (15 kV) przebiegająca przez działkę lub na granicy,
  • Niedaleko GPZ,
  • Ziemia klasy IV, V lub VI.

Zapraszamy do kontaktuProszę o przesłanie numeru działki oraz nazwy obrębu ewidencyjnego. Rozważymy lokalizacje na terenie całej Polski.

Oświadczam, że zapoznałem się z i akceptuję Politykę Prywatności.