Prezentacja budowy farmy fotowoltaicznej w województwie podlaskim